SjälensOas - Den nya tidens andliga & personliga utveckling
Healing helg 19 - 20 Juli

Lördag - Söndag 10:00 - 17:00 för nybörjare och healers.

*Chakrakunskap fördjupning

-Hur yttrar sig en blockering i människors beteenden?
- vi lär oss att förstå vad en blockering är och hur vi får balans.
-Scanning - att lära sig att se/känna var energiblockeringen sitter och vad den består av, hur den uppstod.

*Att öppna healing kanalen fullt ut genom att förena hjärtat och huvudet genom meditation.

* Distans healing - att skicka healing på avstånd, samt använder oss av scanning.

* Frekvens healing - Här övar vi på varandra
Anmälan till mig på telefon 0736-794200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Healingutbildning - Healing Terapeut
Healing göteborg


Utbildningen går i 5 steg. 
 
Jag stöttar dig i din unika gåva, och hjälper dig att hitta din väg till Healer/ kanal.
Jag kallar denna healing för FrekvensHealing då vi känner att frekvensen på våran jord är högre, snabbare och starkare en vad vi upplevt innan. Denna Healingform  har ingen egentlig teknik utan handlar om att du själv skall lyssna till energin och hitta ditt unika sätt att låta enrgin gå igenom dig och följa med energin.
Grunder som vi går igenom under kursen:
  • Auran och alla dess nivåer
  • Chakran och organ, förståelse för underaktivt/överaktivt,
hur det visar sig.
  • Coaching och klarhet till  blockeringar vi  kan stöta på.
  • Hur vi kan lösa våra egna och andras blockeringar med förståelse för hur dem uppstod samt coaching i hur vi kan frigöra blockeringar.
FrekvensHealing / Chakrabalansering/ hur vi kan se och läka tidigare liv/ distans healing.
Det viktigaste är att du får verktyg och hittar din naturliga healerkanal/stil.
  • Skapa god kontakt med dina hjälpare för att gå din unika väg som Healer.
  • Skapa tillit till din förmåga.
När du genomfört kursen erhålls Healing Certifikat Healing Terapeut från själensOas.
Mellan stegen finns Healingscirklar att gå.

För intresse:

Boka här  eller ring Diana 0736-794200
 

 
- Certifierade Healing Terapeuter 2012 - 2013
 

Healing cirklar
Här träffas vi som är Healers och alla ni som under utbildning går, det spelar ingen roll var du går din utbildning, alla är välkommna som har påbörjat sin resa till Healer. Vi träffas för att ge varandra healing, prata om våra erfarenheter och annat vi vill ha tips på. Meditationer och andra energi övningar.För anmälan och information ring  Diana 0736-794200
Pris 150 kr inkl fika.